Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

Platba za stravné na měsíc březen

Jarní pohybově tvořivý workshop

Platba za stravné na měsíc únor

Jídelníček

Pro rodiče

Zahájení školního roku01.09.2022
Ukončení 1. pololetí31.1.2023
Ukončení 2. pololetí30.6.2023
Podzimní prázdniny26.10.2022 – 27.10.2022
Vánoční prázdniny23.12.2022 – 02.01.2023
Pololetní prázdniny03.02.2023
Jarní prázdniny20.02.2023 – 26.02.2023
Velikonoční prázdniny06.04.2023
Hlavní prázdniny01.07.2023 – 03.09.2023

Galerie