Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

INFORMACE O ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO UKRAJINSKÉ DĚTI / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА 1-Й КУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUTOVÁNÍ ZA KELTY

Jídelníček

Pro rodiče

Zahájení školního roku01.09.2021
Ukončení 1. pololetí31.01.2022
Ukončení 2. pololetí30.06.2022
Podzimní prázdniny27.10.2021
29.10.2021
Vánoční prázdniny23.12.2021 – 02.01.2022
Pololetní prázdniny04.02.2022
Jarní prázdniny14.02.2022 – 20.02.2022
Velikonoční prázdniny14.04.2022
Hlavní prázdniny01.07.2022 – 31.08.2022

Galerie