×

Škola
pro život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

O škole

Aktuality

13. 1. 2020 Jídelníček od 13.1.2020 do 17.1.2020

31. 12. 2019 Zprovoznění nového webu

22. 12. 2019 Přednáška 9.1.2020

22. 12. 2019 Vánoce

Dnešní oběd

úterý 17.12.2019

úterý 17.12.2019

Hráškový krém 1.1,9,7

Pečené drůbeží maso, brambor, červené zelí 1.1,10,7

 

Více o naší jídelně

 

Přijetí do prvního ročníku

Pro rodiče

Zahájení školního roku 2. září 2019
Ukončení 1. pololetí 30. ledna 2020
Ukončení 2. pololetí 30. června 2020
Podzimní prázdniny 29. 10, 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12.2019 - 3. 1.2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 9. 3.2020 - 15. 3.2020
Velikonoční prázdniny 9. 4.2020
Hlavní prázdniny 1. 7.2020 - 31. 8.2020