×

Škola
pro život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

O škole

Aktuality

24. 5. 2020 PLACENÍ OBĚDŮ - I. STUPEŇ

placení obědů pro přihlášené děti z I. stupně

19. 5. 2020 Nástup I. stupně od 25.5.2020

Všechny informace potřebné k nástupu I. stupně od 25.5.2020

17. 5. 2020 ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY OD 25.5.2020

17. 5. 2020 Přihlášení žáků z 1. stupně

- do 18.5.2020 - pozdější přihlášení není možné

Dnešní oběd

úterý 17.12.2019

 

 

 

 

Více o naší jídelně

 

Přijetí do prvního ročníku

Pro rodiče

Zahájení školního roku 2. září 2019
Ukončení 1. pololetí 30. ledna 2020
Ukončení 2. pololetí 30. června 2020
Podzimní prázdniny 29. 10, 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12.2019 - 3. 1.2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 9. 3.2020 - 15. 3.2020
Velikonoční prázdniny 9. 4.2020
Hlavní prázdniny 1. 7.2020 - 31. 8.2020

 

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz