Družina

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o placenou službu.

Děti

PRÁCE ŠKOLNÍCH DRUŽINY SE ŘÍDÍ VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY. ŠKOLNÍ DRUŽINA NEMÁ STANOVENÉ ZÁVAZNÉ CÍLE ČINNOSTI; ÚKOLEM PEDAGOGICKÉHO PROCESU V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ JE KOMPETENCE ZÍSKANÉ VE ŠKOLE POSILOVAT A ROZVÍJET. DĚJE SE TAK NEJČASTĚJI PŘI INDIVIDUÁLNÍCH I SKUPINOVÝCH HRÁCH, SOUTĚŽÍCH A PŘI REKREAČNÍCH ČINNOSTECH. POJEM KOMPETENCE JE CHÁPÁN JAKO SOUHRN ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ, POSTOJŮ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLADEM K VÝKONU ČINNOSTÍ, KTERÉ UMÍ ŽÁK VYUŽÍVAT V PRAXI.

Informace o družině

Školní družina při Základní škole v Kamenných Žehrovicích funguje přímo v budově školy. V současné doběje její kapacita 60 žáků ve dvou odděleních.

V družině se o děti postarají paní vychovatelky Jaroslava Gregorová, Kateřina Štrossová a Radka Sokolová.

 

Provozní doba

ráno

6:30 - 7:20

odpoledne

11:30 - 16:30

 

Podmínky docházky

Formulář – zápisový lístek obdrží děti již první školní den. Zápisový lístek obsahuje kontakty na rodiče a odchody žáků ze školní družiny.

Své dítě můžete zaregistrovat na každodenní docházku, či na pouhou jednu hodinu v týdnu. Mimořádné odchody dětí musí být písemně omluveny.

Každý žák navštěvující družinu je seznámen se školním řádem, který obsahuje pravidla slušného chování, způsob finančního příspěvku na vzdělání (150 korun / měsíc) a povinnost mít placeny obědy ve dny docházky do družiny.

 Výchovně-vzdělávací práce

K dispozici pro volný čas máme školní hřiště, zahradu a tělocvičnu. Za příznivého počasí podnikáme výlety do přírody v blízkém okolí. Náplní našich činností jsou soutěživé i sportovní hry, nejrůznější výtvarné techniky (např. vyrábění z keramické hlíny, modelíny, papíru) a mnoho jiných rukodělných činností. Děti se věnují domácím úkolům a v neposlední řadě vždy zbude čas na individuální zájmy a hraní si.