×

Lidé ve škole

Ředitelka

Hlavní kontakt, RARMAY9 - Datová schránka

skola@zszehrovice.cz

Mgr. Eva Typlová Komárková, konzultace: dle dohody

reditelka@zszehrovice.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kristýna Havlíčková. DiS., třídnictví 6.B, konzultace: pondělí 10.35 - 11.20

havlickova@zszehrovice.cz

Učitelský sbor

Mgr. Lenka Skrovná - 3. ročník, konzultace: pondělí 11.30 - 12.15

skrovna@zszehrovice.cz

Mgr. Zuzana Němečková - 1. ročník, konzultace: pátek 8.35 - 9.20

nemeckova@zszehrovice.cz

Mgr. Ilona Kaletová - 2. ročník, konzultace: úterý 10.35-11.20

kaletova@zszehrovice.cz

Mgr. Radka Lukavská, třída 6.A, výchovný poradce, konzultace: středa 7.40 - 8.25, 12.30 - 13.30

lukavska@zszehrovice.cz

Mgr. Věra Hartlová, 9. ročník, konzultace: úterý 8.35-9.20

hartlova@zszehrovice.cz

Mgr. David Fast, 8. ročník, konzultace: úterý 7.30 - 8.15

fast@zszehrovice.cz

Mgr. Aneta Matysová - 4. ročník, konzultace: 10.35 - 11.20

matysova@zszehrovice.cz

Petr Pydych - 7. ročník, konzultace: středa 11.30 - 12.15

pydych@zszehrovice.cz

Bc. Andrea Puchotlová, bez třídnictví, konzultace: úterý 10.35 - 11.20

pucholtova@zszehrovice.cz

Mgr. Lenka Vrchlavská, bez třídnictví, konzultace: pátek 12.20 - 13.00

vrchlavska@zszehrovice.cz

Bc. Mikovcová Barbora, třídní učitelka 5. ročníku, konzultace:

mikovcova.b@zszehrovice.cz

Mgr. Benešová Barbora, bez třídnictví, TV

benesova@zszehrovice.cz

Asistenti

Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

Nikola Karfusová

karfusova@zszehrovice.cz

Radka Sokolová

sokolova@zszehrovice.cz

Kateřina Štrossová

strossova@zszehrovice.cz

Helena Bartošová

bartosova@zszehrovice.cz

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Jana Markupová - hlavní vychovatelka

markupova@zszehrovice.cz

Nikola Gregorová

gregorova.n@zszehrovice.cz

Jaroslava Gregorová

gregorova@zszehrovice.cz

Jídelna

Vladimíra Rybnikárová - vedoucí ŠJ

rybnikarova@zszehrovice.cz

Tereza Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Květa Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Školník

Tomáš Kindl

skola@zszehrovice.cz

Uklízečka

Jiřina Karfusová

skola@zszehrovice.cz

Jaroslava Demeďuková

skola@zszehrovice.cz

Školská rada

Rada školy je orgán umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Cílem schůzek zástupců je vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvalovat školní řád a pravidla hodnocení žáků, podíleet se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřovat se k hospodaření, projednávat inspekční zprávy a podávat podněty a oznámení řediteli školy. Zápisy ze schůzek školské rady k dispozici na OÚ v Žehrovicích a v kanceláři ZŠ v Žehrovicích.
 

Za rodiče

Bc. Martin Duda

martinaduda@seznam.cz

Mgr. Pavel Prchal

pavelprchal39@gmail.com

Lukáš Jirkovský

jirkovsky.lukas@seznam.cz

Za obec

JUDr. Marek Starý, Ph.D

Jan Pavliš

Luděk Maulis

 

Za školu

Mgr. Věra Hartlová

hartlova@zszehrovice.cz

Mgr. Radka Lukavská

lukavska@zszehrovice.cz

Mgr. Zuzana Němečková

nemeckova@zszehrovice.cz
© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz