×

Pro
rodiče

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku se letos bude konat 

Co potřebuji s sebou?

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pas u cizinců

Na místě vyplníte žádost k zápisu a zápisní list do 1. ročníku.

Co dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba se nějak zvláště připravovat. Cílem zápisu je ověření školní zralosti dítěte, tzn. zda a jak je dítě připraveno na vstup do 1. ročníku. Zápis se nese v duchu volného rozhovoru a jednoduchých testů prováděných hravou formou. Sledují se zejména komunikační schopnosti dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev a základních geometrických tvarů. Dítě bude rovněž požádáno o recitaci krátké básničky, či zazpívání oblbené písničky.

Během rozhovoru s dítětem je rovněž sledována a posuzována slovní zásoba jedince a kvalita řečových dovedností. V případě, že je zjištěna jakákoliv porucha řeči, je rodičům doporučena konzultace s logopedem. V případě včasné pomoci a intezivní práce je možno projevy vývojové poruchy řeči zmírnit, či zcela odstranit.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží formulář: Odklad povinné školní docházky, který je povinen vrátit zpět k rukám vedení ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE a to nejpozději do 31.5.2020. Součástí žádosti je doporučení z psychologicko-pedagogické poradny, či speciálně - pedagogického centra + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

 

 

 

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

1) Základní sebeobsluhu - přezouvání, převlékání, osobní hygienu

2) Udržet určitý denní režim - Dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat. Prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek.

3) Udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy.

4) Správně držet tužku, umět stříhat, lepit.

5) Znát pravidla slušného chování - umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým.

6) Znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.

Organizace školního roku

 

Zahájení školního roku

02.09. 2019
 

Prázdniny

 

PODZIMNÍ: úterý 29.10.2019 a středa 30.10. 2019

VÁNOČNÍ: pondělí 23.12. 2019 až pátek 3.1.2020

POLOLETNÍ: pátek 31.1.2020

JARNÍ: 9.3.2020 - 15.3.2020

VELIKONOČNÍ: 9.4.2020

HLAVNÍ: 1.7.2020 - 31.8.2020

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

čtvrtek 14. 11. 2019, čtvrtek 16. 4. 2020
 

DNY ŘEDITELKY ŠKOLY

čtvrtek 31.10. 2019, pátek 1. 11. 2019
 

VYSVĚDČENÍ

čtvrtek 30.1.2020, úterý 30.6.2020
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

PLATEBNÍ ÚDAJE

27 - 7170390277/0100 - Placení obědů, školní družiny

123 - 289060257/0100 - Ostatní placení (kroužky, ISIC KARTY, výlety)

 

KONTAKTY

Sekretariát: 312 658 070, Ředitelka školy: 736 752 161,

Zástupce ředitele: 736 752 160, datová schránka: RARMAY9

Sborovna: 312 538 250, Družina: 604 548 022, Jídelna: 732 362 834

Klub rodičů

Klub rodičů byl založen ke konci roku 2015. Pro bližší informace kontaktujte paní Michaelu Vondráčkovou na adrese mvoracek@post.cz.

Název spolku: Spolek rodičů a přátel při ZŠ Kamenné Žehrovice

Sídlo: Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice

Číslo účtu: 2501010775/2010, IČ: 05063183

 

 

 

 

 

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz