×

Nástup I. stupně od 25.5.2020

Všechny informace potřebné k nástupu I. stupně od 25.5.2020

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci,

v souborech níže naleznete všechny důležité dokumenty, které je nutné si prostudovat před nástupem dítěte do školy.

Před nástupem do školy, či v den nástupu do školy musí mít dítě podepsané a vyplněné čestné prohlášení, bez tohoto prohlášení jej nelze vpustit mezi ostatní děti do třídy a zákonní zástupci budou vyzváni k tomu, aby si dítě vyzvedli.

Prosíme všechny rodiče, aby informovali třídní učitele (do pátku 22. května), jak bude jejich dítě odcházet ze školy - samo po obědě, samo z družiny, či si jej někdo bude vyzvedávat. Pokud již víte i přesný čas, velice nám to pomůže v organizaci družiny.

V případě dotazů prosím kontatujte třídní učitele, či vedení školy.

Budeme se na všechny těšit!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: http://www.zszehrovice.cz/uploads/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_Z%C5%A0K%C5%BD.doc

INFORMACE K NÁSTUPU I. STUPNĚ: http://www.zszehrovice.cz/uploads/organizace_1.stupe%C5%88.doc

METODIKA: OCHRANA ZDRAVÍ: http://www.zszehrovice.cz/uploads/ochrana_zdravi_zs.pdf

ROZVRH 1. ROČNÍK: http://www.zszehrovice.cz/uploads/1.%20rocnik.doc

ROZVRH 2. ROČNÍK: http://www.zszehrovice.cz/uploads/2.%20rocnik.doc

ROZVRH 3. ROČNÍK: http://www.zszehrovice.cz/uploads/3.%20rocnik.doc

ROZVRH 5. ROČNÍK:  http://www.zszehrovice.cz/uploads/5.rocnik.docx

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz