Pracovníci školy

Aktuality

Ředitelka školy

Specializace

Mgr. Eva Typlová Komárková

Studovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor český jazyk a literatura a obor sociální pedagogika, v současné době se na katedře pedagogiky připravuji k rigorózním zkouškám. Jsem absolventkou mnoha kurzů zaměřených na práci s žáky se specifickými potřebami. Mým cílem je vytvořit školu, která připraví současné děti na život v budoucnosti.

Kontakt reditelka@zszehrovice.cz Telefon 736 752 161

Zástupkyně ředitelky

 

 

Učitelský sbor

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Lenka Skrovná

Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu na Karlově univerzitě. Zároveň dokončila tříleté studium Výchovné dramatiky na DAMU. Studium dokončila v roce 1995.    

Vyučovala v ZŠ Na Dlouhém Lánu v Praze 6, dále v soukromé škole Dotek v Tuchlovicích a 11let v ZŠ a MŠ Norská Kladno. Od roku 2014 působí v ZŠ Kamenné Žehrovice. 

Současně vede od roku 2011 Literárně dramatický obor v ZUŠ Stochov. Šest let je členkou Hornického pěveckého sboru.

Kontakt skrovna@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Zuzana Němečková

.

Kontakt nemeckova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: anglický jazyk, třídní učitelka 5 ročníku

Bc. Kristýna Havlíčková, DiS.

Vystudovala jsem obor Specializace v pedagogice - anglický jazyk, který byl ukončen státní závěrečnou zkouškou. Během svého studia jsem absolvovala mezinárodní zkoušku z anglického jazyka a dosáhla tak úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou praxi jsem získala výukou na jazykové škole, v česko-anglických mateřských školách a soukromým doučováním anglického a českého jazyka.
Ve svém volném čase ráda cvičím, jezdím na koni, hraji na klavír a dále se věnuji svému dalšímu sebevzdělávání.

Kontakt havlickova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 4. ročníku

Bc. Barbora Mikovcová

Vystudovala jsem obor Popularizace hudby a organizace hudebního života na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Jako asistentka pedagoga na základní a střední speciální škole jsem získala praxi potřebnou k práci s dětmi, která mě natolik baví, že jsme se pustila do studia oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na pedagogické fakultě MUNI v Brně. Mým koníčkem je hudba a hudební publicistika, s níž mám bohaté zkušenosti, které bych dětem ráda předala a snažila se rozvíjet jejich talent v kroužku Mladého redaktora.

Kontakt mikovcova.b@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: Biologie - chemie, třídní učitelka 8. ročníku

Mgr. Věra Hartlová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zakončeno magisterskými zkouškami.

Kurzy: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Mimořádné události ve škole a jejich řešení, Používání interaktivní tabule SmartBoard, další odborné kurzy a školení pro chemii, fyziku, matematiku a biologii.

Kontakt hartlova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 
 

Specializace: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Ilona Kaletová

Vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova. Absolvovala jsem tří semestrální kurz Dramatické výchovy pro současnou školu. Mým koníčkem je hudba - hraji na několik hudebních nástrojů a příroda - v roce 2015 jsem založila v Doksech dětský kmen pod organizací Ligy lesní moudrosti. Dalším mým koníčkem je matematika, proto jsem zapojena v meziškolním projektu kolegiální podpora matematiky.

Kontakt: kaletova@zszehrovice.cz

 

Specializace: Matematika - fyzika, robotika, třídní učitel 6. ročníku

Petr Pydych

V letech 1993-99 jsem studoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na naší škole učím matematiku, fyziku, robotiku a informatiku.

Další absolvované kurzy: 2003 - Úvod k počítačovým sítím - v rámci projektu INDOŠ, 2012 - Rozvoj funkčního myšlení žáků ve výuce matematiky na ZŠ, 2013 - Matematické prostředí "Krokování a schody" - Fraus, 2013 - Metody k rozvíjení matematické gramotnosti, 2013 - Přemýšlení a matematika aneb Geometrie v novém pojetí, 2013 - Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí, 2015 - Kurz práce na PC a vytváření konstrukčních výkresů, 2015 - Člověk a svět práce, orientace žáků k technickým profesím, kurz 3D tisku

Kontakt pydych@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: speciální pedagogika, výtvarná výchova, třídní učitelka 7. ročníku

Bc. Aneta Matysová

Kontakt matysova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: Český jazyk - ruský jazyk, třídní učitelka 9. ročníku

Mgr. Radka Lukavská

Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zakončeno magisterskou zkouškou.

KURZY: Uživatelské znalosti ICT, Projekt 1 – Informační gramotnost v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Projektové vyučování v humanitních předmětech. Používání interaktivní tabule SMART Board a tvorba materiálů k inovaci výuky v projektu EU - Modernizace metod práce ve vzdělávacím procesu. Další odborné kurzy a školení pro inovaci výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství, ruského jazyka a práce s třídním kolektivem.

PROJEKTY: Modernizace metod práce ve vzdělávacím procesu – pracovní listy – český jazyk a literatura. Výzva č. 56 – pracovní listy – český jazyk a literatura.

Kontakt lukavska@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Mgr. Barbora Benešová, Specializace: Tělesná výchova

benesova@zszehrovice.cz

Kontakt:  Telefon 312 538 250

Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Nováková, specializace: Anglický jazyk, výchovné poradenství

Na základní škole učím již 24 let. Odbornou i pedagogickou kvalifikaci pro základní i střední školu jsem získala studiem oboru chemie – pedagogika na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové.

V průběhu své praxe si svoji kvalifikaci průběžně zvyšuji. Absolvovala jsem kvalifikační studium pro výchovné poradce a pro metodiky prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy - s prací výchovného poradce i metodika prevence mám více než dvacetiletou zkušenost.

V posledních letech jsem získala certifikáty studia angličtiny z anglické jazykové školy CES ve Worthingu a ze skotské jazykové školy Inlingua  v Edinburghu. Své jazykové vzdělávání jsem prozatím završila vystudováním programu „Doplňující didaktické studium anglického jazyka“ organizovaného mezinárodní britskou vzdělávací institucí British Council a také kurzem „Language and Methodology Refresher“ na Homerton College University of Cambridge .

Kromě výuky na základních školách jsem získala praxi také na Střední zdravotnické škole  pro neslyšící.

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 14:45 nebo dle domluvy

Kontakt novakova@zszehrovice.cz Telefon 312 658 070

 

Pracovníci školy

Vladimíra Rybnikárová Vedoucí jídelny jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Tereza Prokopová Pomocná kuchařka jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Květa Prokopová Kuchařka jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Tomáš Kindl      Školník                skola@zehrovice.cz   312 658 070
Jiřina Karfusová Uklízečka skola@zehrovice.cz 312 658 070