Pracovníci školy

Aktuality

Ředitelka školy

Specializace

Mgr. Eva Typlová Komárková

Studovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor český jazyk a literatura a obor sociální pedagogika, v současné době se na katedře pedagogiky připravuji k rigorózním zkouškám. Jsem absolventkou mnoha kurzů zaměřených na práci s žáky se specifickými potřebami. Mým cílem je vytvořit školu, která připraví současné děti na život v budoucnosti.

Kontakt reditelka@zszehrovice.cz Telefon 736 752 161

Zástupkyně ředitelky

Specializace: anglický jazyk, výchovné poradenství

Mgr. Jindřiška Nováková

Na základní škole učím již 24 let. Odbornou i pedagogickou kvalifikaci pro základní i střední školu jsem získala studiem oboru chemie – pedagogika na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové.

V průběhu své praxe si svoji kvalifikaci průběžně zvyšuji. Absolvovala jsem kvalifikační studium pro výchovné poradce a pro metodiky prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy - s prací výchovného poradce i metodika prevence mám více než dvacetiletou zkušenost.

V posledních letech jsem získala certifikáty studia angličtiny z anglické jazykové školy CES ve Worthingu a ze skotské jazykové školy Inlingua  v Edinburghu. Své jazykové vzdělávání jsem prozatím završila vystudováním programu „Doplňující didaktické studium anglického jazyka“ organizovaného mezinárodní britskou vzdělávací institucí British Council a také kurzem „Language and Methodology Refresher“ na Homerton College University of Cambridge .

Kromě výuky na základních školách jsem získala praxi také na Střední zdravotnické škole  pro neslyšící.

Kontakt zastupce@zszehrovice.cz Telefon 736 752 160

 

Učitelský sbor

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Lenka Skrovná

Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu na Karlově univerzitě. Zároveň dokončila tříleté studium Výchovné dramatiky na DAMU. Studium dokončila v roce 1995.    

Vyučovala v ZŠ Na Dlouhém Lánu v Praze 6, dále v soukromé škole Dotek v Tuchlovicích a 11let v ZŠ a MŠ Norská Kladno. Od roku 2014 působí v ZŠ Kamenné Žehrovice. 

Současně vede od roku 2011 Literárně dramatický obor v ZUŠ Stochov. Šest let je členkou Hornického pěveckého sboru.

Kontakt skrovna@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Zuzana Němečková

.

Kontakt nemeckova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: anglický jazyk, třídní učitelka 4. ročníku

Bc. Kristýna Havlíčková, DiS.

Vystudovala jsem obor Specializace v pedagogice - anglický jazyk, který byl ukončen státní závěrečnou zkouškou. Během svého studia jsem absolvovala mezinárodní zkoušku z anglického jazyka a dosáhla tak úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Svou praxi jsem získala výukou na jazykové škole, v česko-anglických mateřských školách a soukromým doučováním anglického a českého jazyka.
Ve svém volném čase ráda cvičím, jezdím na koni, hraji na klavír a dále se věnuji svému dalšímu sebevzdělávání.

Kontakt havlickova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: 1. stupeň, třídní učitelka 3. ročníku

Bc. Barbora Mikovcová

Vystudovala jsem obor Popularizace hudby a organizace hudebního života na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Jako asistentka pedagoga na základní a střední speciální škole jsem získala praxi potřebnou k práci s dětmi, která mě natolik baví, že jsme se pustila do studia oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na pedagogické fakultě MUNI v Brně. Mým koníčkem je hudba a hudební publicistika, s níž mám bohaté zkušenosti, které bych dětem ráda předala a snažila se rozvíjet jejich talent v kroužku Mladého redaktora.

Kontakt mikovcova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: Biologie - chemie, třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Věra Hartlová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zakončeno magisterskými zkouškami.

Kurzy: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Mimořádné události ve škole a jejich řešení, Používání interaktivní tabule SmartBoard, další odborné kurzy a školení pro chemii, fyziku, matematiku a biologii.

Kontakt hartlova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 
 

Specializace:

Mgr. Ilona Kaletová

 

 

 

Specializace: Matematika - fyzika, robotika, třídní učitel 9. ročníku

Petr Pydych

V letech 1993-99 jsem studoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na naší škole učím matematiku, fyziku, robotiku a informatiku.

Další absolvované kurzy: 2003 - Úvod k počítačovým sítím - v rámci projektu INDOŠ, 2012 - Rozvoj funkčního myšlení žáků ve výuce matematiky na ZŠ, 2013 - Matematické prostředí "Krokování a schody" - Fraus, 2013 - Metody k rozvíjení matematické gramotnosti, 2013 - Přemýšlení a matematika aneb Geometrie v novém pojetí, 2013 - Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí, 2015 - Kurz práce na PC a vytváření konstrukčních výkresů, 2015 - Člověk a svět práce, orientace žáků k technickým profesím, kurz 3D tisku

Kontakt pydych@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: speciální pedagogika, výtvarná výchova

Bc. Aneta Matysová

 

Kontakt matysova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Specializace: Český jazyk - ruský jazyk, třídní učitelka 8. ročníku

Mgr. Radka Lukavská

Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zakončeno magisterskou zkouškou.

KURZY: Uživatelské znalosti ICT, Projekt 1 – Informační gramotnost v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Projektové vyučování v humanitních předmětech. Používání interaktivní tabule SMART Board a tvorba materiálů k inovaci výuky v projektu EU - Modernizace metod práce ve vzdělávacím procesu. Další odborné kurzy a školení pro inovaci výuky českého jazyka a literatury, výchovy k občanství, ruského jazyka a práce s třídním kolektivem.

PROJEKTY: Modernizace metod práce ve vzdělávacím procesu – pracovní listy – český jazyk a literatura. Výzva č. 56 – pracovní listy – český jazyk a literatura.

Kontakt lukavska@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

 

Mgr. Martina Machačková, Specializace: Tělesná výchova

Pocházím ze Slovenska, z Popradu, studovala jsem na FTVS UK Bratislava, TV-NJ, Trénuji děti atletiku, mám ranč a 4 koně,na jaře se mi narodí 4 další hříbata, takže na ranči trávím většinu času i s oběma dcerami, které se také věnují atletice a jezdectví. Často jezdím na hory, běhám a mám ráda inline bruslení.

Kontakt: machackova@zszehrovice.cz Telefon 312 538 250

Výchovný poradce

Zástupkyně ředielky

Mgr. Jindřiška Nováková

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 14:45 nebo dle domluvy

Kontakt novakova@zszehrovice.cz Telefon 312 658 070

 

Pracovníci školy

Vladimíra Rybnikárová Vedoucí jídelny jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Tereza Prokopová Pomocná kuchařka jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Květa Prokopová Kuchařka jidelna@zehrovice.cz 312 658 501
Tomáš Kindl      Školník                skola@zehrovice.cz   312 658 070
Jiřina Karfusová Uklízečka skola@zehrovice.cz 312 658 070