Školská rada

Rada školy je orgán umožnující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Cílem schůzek zástupců je vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvalovat školní řád a pravidla hodnocení žáků, podílet se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřovat se k hospodaření, projednávat inspekční zprávy a podávat podněty a oznámení řediteli školy. Zápisy ze schůzek školské rady k dispozici na OÚ v Žehrovicích a v kanceláři ZŠ v Žehrovicích. 

Předseda školské rady je pan Martin Duda. 

Novým členem školské rady za rodiče je pan Lukáš Jirkovský.

Parlament

Za rodiče

Martin Duda

Mgr. Pavel Prchal

Lukáš Jirkovský

 

 

lux@mybox.cz

jirkovsky. lukas@seznam.cz

 

Za obec

Soňa Černá

Jan Pavliš

Jitka Majerová

 

starostka@kamennezehrovice.cz

jan_pavlis@cotyinc.com

jitka.majerova@centrum.cz

 

Za školu

Věra Hartlová

Radka Lukavská

Zuzana Němečková 

 

hartlova@zszehrovice.cz

lukavska@zszehrovice.cz

nemeckova@zszehrovice.cz