Třída 7. A

 

Třídní učitel

Bc. Aneta Matysová

Kontakt: matysova@zszehrovice.cz

HODINY 1.,7.40-8.25 2.,8.35-9.20 3.,9.40-10.25 4.,10.35-11.20 5.,11.30-12.15 6.,12.20-13.05
PO Inf (Mt) Čj (Lu) M (Ha) Aj (Hk) Tv (Be) Tv (Be)
ÚT Čj (Lu) M (Ha) Rj (Lu) F (Py) Z (Ka) VKO (Lu)
ST Př (Ha) D (Vr) Čj (Lu) Hv (Mi) VV (Mt) VV (Mt)
ČT M (Ha) Rj (Lu) F (Py) Aj (Hk) Pč, Ro Pč, Ro
Př (Ha) M (Ha) D (Vr) Čj (Lu) Aj (Hk) Z (Ka)