FOCENÍ 4.6.

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 4.6. proběhne focení. Níže naleznete všechny důležité informace.

Foto třídy – 60 Kč (hradí se ze Spolku rodičů)

Foto jednotlivce nebo skupinky – 40 Kč

Foto na průkazku – 4 ks – 50 Kč

Informujte prosím třídního učitele o počtu fotek, které budete chtít. Zároveň je potřeba uhradit částku za vybrané fotografie, opět k rukám třídního učitele.

O počtu fotek prosím informujte třídního učitele nejpozději do pondělí 3.6. 24. Fotky rovněž musí být uhrazeny do 3.6.2024.
Pokud zákonný zástupce do pondělí nenahlásí počet fotek a fotky neuhradí, dítě obdrží pouze fotku společnou.

Předem děkujeme za spolupráci.

Upozornění !

Z technických důvodů jsou telefony +420 312 658 070, +420 312 538 250,  +420 312 658 501 – mimo provoz.