Poplatek za školní družinu

Vážení rodiče,

poplatek za školní družinu činí 1 000,- Kč na pololetí (září – leden) a je třeba jej uhradit nejpozději do 16. 9. 2022.

Číslo účtu pro úhradu: 27-7170390277/0100