Třídní schůzky 2021

2. stupeň – 7.9.2021 od 16.00

1. stupeň – 6.9.2021 od 16.00

6. ročníky
2.9. 2021 od 16.00