Aktuality

Co se v naší škole děje? Na této stránce jsou průběžně přidávány nejdůležitější informace týkající se chodu školy.

Novinky

Platba za stravné na měsíc září

Zahájení školního roku 2022/2023

INFORMACE O ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO UKRAJINSKÉ DĚTI / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА 1-Й КУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUTOVÁNÍ ZA KELTY

Doučování z ČJ pro 8. a 9. ročník

Co by měl budoucí
prvňáček zvládnout?

1) Základní sebeobsluhu – přezouvání, převlékání, osobní hygienu

2) Udržet určitý denní režim – Dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat. Prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek.

3) Udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy.

4) Správně držet tužku, umět stříhat, lepit.

5) Znát pravidla slušného chování – umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým.

6) Znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.