Lidé ve
škole

Ředitelka

Hlavní kontakt
RARMAY9 – Datová schránka
telefon sekretariát: 312 658 070
skola@zszehrovice.cz

Mgr. Eva Typlová Komárková

reditelka@zszehrovice.cz, 9. ročník kontakt:

kontakt: 736 752 161

konzultační hodiny: čtvrtek 7:40 -9:00

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kristýna Havlíčková. DiS

havlickova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro II. stupeň

Momentálně na mateřské dovolené, obracejte se prosím na Ilonu Kaletovou.

Mgr. Ilona Kaletová

kaletova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro I. stupeň
kontakt: 604 746 811
4. ročník

konzultační hodiny: čtvrtek 7:40 – 8:25

Učitelský sbor

Mgr. Lenka Skrovná

skrovna@zszehrovice.cz

2. ročník

konzultační hodiny: středa 12:00 – 12:45

Mgr. Zuzana Němečková

nemeckova@zszehrovice.cz

3. ročník

konzultační hodiny: středa 9:40 – 10:25

Mgr. Radka Lukavská

lukavska@zszehrovice.cz

třída 8.A, výchovný poradce

konzultační hodiny: úterý 8:30 – 9:20

Mgr. Věra Hartlová

hartlova@zszehrovice.cz

7.A

konzultační hodiny: středa 8:35- 9:20

Mgr. David Fast

fast@zszehrovice.cz

1. ročník

konzultační hodiny: úterý 13:00 – 13:45

Mgr. Lenka Vrchlavská

vrchlavska@zszehrovice.cz

bez třídnictví

konzultační hodiny: pondělí 9:40 – 10:25

Mgr. Benešová Barbora

benesova@zszehrovice.cz

bez třídnictví, TV

konzultační hodiny: středa 11:30 – 12:15

Bc. Jan Havel

havel@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: pátek 10:35 – 11:20

Bc. Martina Poštová

postova@zszehrovice.cz

Mgr. Markéta Vestfálová

vestfalova@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: pondělí 9:40 – 10:25

Bc. Barbora Mikovcová

mikovcova.b@zszehrovice.cz

třídní učitelka 7.B

konzultační hodiny: pondělí 7:40 – 8:35

Bc. Nikola Gregorová

gregorova.n@zszehrovice.cz

třídní učitelka 6.B

konzultační hodiny: pátek 10:35 – 11:20

Bc. Igor Goryanov

goryanov@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 11:30 – 12:15

Mgr. Petr Martinovský

martinovsky@zszehrovice.cz

třídní učitel 6.A

konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 15:45

Mgr. Ivona Kršková

krskova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 5. ročník

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz ZEMĚPIS

konzultační hodiny: čtvrtek 10:35 – 11:20

Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

třídní učitelka 8.B

konzultační hodiny: úterý 6:45 – 7:30

SBOROVNA, kontakt do sborovny: 312 538 250

Asistenti

Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

Nikola Karfusová

karfusova@zszehrovice.cz

Radka Sokolová, DiS.

sokolova@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: pondělí 13.05 – 13.50

Kateřina Štrossová

strossova@zszehrovice.cz

Helena Bartošová

bartosova@zszehrovice.cz

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

Ing. Hana Hanušová

hanusova@zszehrovice.cz

Denisa Zadáková

zadakova@zszehrovice.cz

Markéta Voráčková

vorackova@zszehrovice.cz

Pavla Kociánová

kocianova@zszehrovice.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

hlavní vychovatelka, kontakt: 312 658 070

Bc. Nikola Gregorová

gregorova.n@zszehrovice.cz

Jaroslava Gregorová

gregorova@zszehrovice.cz

Jídelna

Vladimíra Rybnikárová

jidelna@zszehrovice.cz

vedoucí ŠJ, kontakt: 732 362 834

Tereza Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Květa Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Školník

Tomáš Kindl

skola@zszehrovice.cz

Uklízečka

Jiřina Karfusová

skola@zszehrovice.cz

Anna Řachová

skola@zszehrovice.cz

Školská rada

Rada školy je orgán umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Cílem schůzek zástupců je vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvalovat školní řád a pravidla hodnocení žáků, podíleet se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřovat se k hospodaření, projednávat inspekční zprávy a podávat podněty a oznámení řediteli školy. Zápisy ze schůzek školské rady k dispozici na OÚ v Žehrovicích a v kanceláři ZŠ v Žehrovicích.

Za rodiče

Bc. Martin Duda
martinaduda@seznam.cz

Mgr. Pavel Prchal
pavelprchal39@gmail.com

Lukáš Jirkovský
jirkovsky.lukas@seznam.cz

Za obec

JUDr. Marek Starý, Ph.D

Jan Pavliš

Luděk Maulis

Za školu

Mgr. Věra Hartlová
hartlova@zszehrovice.cz

Mgr. Radka Lukavská
lukavska@zszehrovice.cz

Mgr. Zuzana Němečková
nemeckova@zszehrovice.cz