Lidé ve
škole

Ředitelka

Hlavní kontakt
RARMAY9 – Datová schránka
telefon sekretariát: 312 658 070
skola@zszehrovice.cz

Mgr. Eva Typlová Komárková

reditelka@zszehrovice.cz

kontakt: 736 752 161

konzultační hodiny: dle domluvy

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kristýna Havlíčková. DiS

havlickova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro II. stupeň

třídní učitelka 9.B

kontakt: +420 724 733 997

konzultační hodiny: dle dohody

Mgr. Ilona Svobodová

svobodova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro I. stupeň
Momentálně na mateřské dovolené (v případě potřeby se prosím obracejte na Kristýnu Havlíčkovou).

Učitelský sbor

Mgr. Lenka Skrovná

skrovna@zszehrovice.cz

třídní učitelka 1. ročníku

konzultační hodiny: středa 11:30-12:15

Mgr. Zuzana Němečková

nemeckova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 5. ročníku

konzultační hodiny: čtvrtek 8:35-9:20

Mgr. Radka Lukavská

lukavska@zszehrovice.cz

učitelka, výchovná poradkyně

konzultační hodiny: středa 12:20-13:20

Mgr. Věra Hartlová

hartlova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 9.A

konzultační hodiny: středa 10:35-11:20

Mgr. David Fast

fast@zszehrovice.cz

třídní učitel 3. ročníku, metodik primární prevence

konzultační hodiny: středa 7:40-8:20

konzultační hodiny primární prevence:

úterý 12:15-13:00 I. stupeň

čtvrtek 13:05-13:50 II.stupeň

Mgr. Lenka Vrchlavská

vrchlavska@zszehrovice.cz

učitelka

konzultační hodiny: pondělí 10:35-11:20

Mgr. Benešová Barbora

benesova@zszehrovice.cz

učitelka

konzultační hodiny: pondělí 12:15-13:05

Bc. Jan Havel

havel@zszehrovice.cz

třídní učitel 7.A

konzultační hodiny: úterý 8:35-9:20

Mgr. Markéta Vestfálová

vestfalova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 6.A

konzultační hodiny: pondělí 8:35-9:20

Mgr. Barbora Mikovcová

mikovcova.b@zszehrovice.cz

třídní učitelka 4. ročníku

konzultační hodiny: pondělí 9:40-10:25

Mgr. Iva Coufalová

učitelka

konzultační hodiny: úterý 13:30-14:00

Mgr. Igor Goryanov

goryanov@zszehrovice.cz

třídní učitel 8. ročníku

konzultační hodiny: středa 8:35-9:10

Mgr. Petr Martinovský

martinovsky@zszehrovice.cz

třídní učitel 7.B

konzultační hodiny: středa 9:40-10:40

Mgr. Ivona Kršková

krskova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 2. ročníku

konzultační hodiny: čtvrtek 11:30-12:15

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

vedoucí vychovatelka ŠD, učitelka, asistentka pedagoga,

konzultační hodiny: úterý 9:45-10:45

Bc. Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

třídní učitelka 6.B, asistentka pedagoga

konzultační hodiny: pondělí 11:30-12:15

Bc. Denisa Zadáková

zadakova.d@zszehrovice.cz

učitelka

konzultační hodiny: 

Mgr. Lucie Demelová

demelova@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: pondělí 12:15-13:15

SBOROVNA, kontakt do sborovny: 312 538 250

Asistenti

Bc. Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

Šárka Fenclová Salačová

fenclova@zszehrovice.cz

Nikola Tlustá

tlusta@zszehrovice.cz

Kamila Skořepová

skorepova@zszehrovice.cz

Nikola Hlavničková

hlavnickova@zszehrovice.cz

Ilona Kaletová

kaletova.i@zszehrovice.cz

Kateřina Štrossová

strossova@zszehrovice.cz

Helena Bartošová

bartosova@zszehrovice.cz

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

Ing. Hana Hanušová

hanusova@zszehrovice.cz

Bc. Denisa Zadáková

zadakova.d@zszehrovice.cz

Pavla Kociánová

kocianova@zszehrovice.cz

Markéta Voráčková

vorackova@zszehrovice.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

vedoucí vychovatelka, kontakt: 734 724 324

Jaroslava Gregorová

gregorova@zszehrovice.cz

Jídelna

Ing. Karel Srba

jidelna@zszehrovice.cz

vedoucí školní jídelny

Renata Landová

kuchařka

Irena Zavadilová

kuchařka

Školník

Tomáš Kindl

Úklid

Jiřina Karfusová

Martina Poštová

Renata Müllerová

Školská rada

Rada školy je orgán umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Cílem schůzek zástupců je vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvalovat školní řád a pravidla hodnocení žáků, podíleet se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřovat se k hospodaření, projednávat inspekční zprávy a podávat podněty a oznámení řediteli školy. Zápisy ze schůzek školské rady k dispozici na OÚ v Žehrovicích a v kanceláři ZŠ v Žehrovicích.

Za rodiče

Bc. Martin Duda
martinaduda@seznam.cz

Mgr. Pavel Prchal
pavelprchal39@gmail.com

Lucie Nováková (předseda)
lucienovakova1@gmail.com

Za zřizovatele

Jitka Kloučková
mirklou@seznam.cz

Jakub Stehlík
jakub.stehlik@makro.cz

Marek Starý
starym@seznam.cz

Za školu

Mgr. Věra Hartlová
hartlova@zszehrovice.cz

Mgr. Radka Lukavská
lukavska@zszehrovice.cz

Mgr. Zuzana Němečková
nemeckova@zszehrovice.cz

Experiment líhnutí kuřátek ve škole (27. – 31. 5.)

Experiment líhnutí kuřat přímo ve škole je velmi vzrušující a vzdělávací zároveň. Pomáhá dětem lépe porozumět životnímu cyklu zvířat a získat respekt k jejich pohodě a potřebám. Je to také příležitost pro děti naučit se odpovědnosti a péči o živé tvory.