Lidé ve
škole

Ředitelka

Hlavní kontakt
RARMAY9 – Datová schránka
telefon sekretariát: 312 658 070
skola@zszehrovice.cz

Mgr. Eva Typlová Komárková

reditelka@zszehrovice.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kristýna Havlíčková. DiS

havlickova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro II. stupeň
kontakt: 736 752 160

Mgr. Ilona Kaletová

kaletova@zszehrovice.cz

zástupce ředitele pro I. stupeň
kontakt: 604 746 811
4. ročník

Učitelský sbor

Mgr. Lenka Skrovná

skrovna@zszehrovice.cz

2. ročník

Mgr. Zuzana Němečková

nemeckova@zszehrovice.cz

3. ročník

Mgr. Radka Lukavská

lukavska@zszehrovice.cz

třída 8.A, výchovný poradce

Mgr. Věra Hartlová

hartlova@zszehrovice.cz

7.A

Mgr. David Fast

fast@zszehrovice.cz

1. ročník

Mgr. Lenka Vrchlavská

vrchlavska@zszehrovice.cz

bez třídnictví

Bc. Mikovcová Barbora

mikovcova.b@zszehrovice.cz

třídní učitelka 7.B

Mgr. Benešová Barbora

benesova@zszehrovice.cz

bez třídnictví, TV

Bc. Jan Havel

havel@zszehrovice.cz

Bc. Martina Poštová

postova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Markéta Vestfálová

skola@zszehrovice.cz

Bc. Nikola Gregorová

gregorova.n@zszehrovice.cz

třídní učitelka 6.B

Bc. Igor Goryanov

goryanov@zszehrovice.cz

konzultační hodiny dle domluvy

Mgr. Petr Martinovský

martinovsky@zszehrovice.cz

třídní učitel 6.A

Mgr. Ivona Kršková

krskova@zszehrovice.cz

zastupující třídní 5. ročník

Denisa Coufalová

coufalova@zszehrovice.cz

třídní učitelka 8.B

SBOROVNA, kontakt do sborovny: 312 538 250

Asistenti

Denisa Coufalová

coufalova.d@zszehrovice.cz

Nikola Karfusová

karfusova@zszehrovice.cz

Radka Sokolová, DiS.

sokolova@zszehrovice.cz

konzultační hodiny: pondělí 13.05 – 13.50

Kateřina Štrossová

strossova@zszehrovice.cz

Helena Bartošová

bartosova@zszehrovice.cz

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

Ing. Hana Hanušová

hanusova@zszehrovice.cz

Denisa Zadáková

zadakova@zszehrovice.cz

Markéta Voráčková

vorackova@zszehrovice.cz

Pavla Kociánová

kocianova@zszehrovice.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Jana Markupová

markupova@zszehrovice.cz

hlavní vychovatelka, kontakt: 312 658 070

Nikola Gregorová

gregorova.n@zszehrovice.cz

Jaroslava Gregorová

gregorova@zszehrovice.cz

Jídelna

Vladimíra Rybnikárová

rybnarikova@zszehrovice.cz

vedoucí ŠJ, kontakt: 732 362 834

Tereza Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Květa Prokopová

jidelna@zszehrovice.cz

Školník

Tomáš Kindl

skola@zszehrovice.cz

Uklízečka

Jiřina Karfusová

skola@zszehrovice.cz

Jaroslava Demeďuková

skola@zszehrovice.cz

Školská rada

Rada školy je orgán umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Cílem schůzek zástupců je vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvalovat školní řád a pravidla hodnocení žáků, podíleet se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřovat se k hospodaření, projednávat inspekční zprávy a podávat podněty a oznámení řediteli školy. Zápisy ze schůzek školské rady k dispozici na OÚ v Žehrovicích a v kanceláři ZŠ v Žehrovicích.

Za rodiče

Bc. Martin Duda
martinaduda@seznam.cz

Mgr. Pavel Prchal
pavelprchal39@gmail.com

Lukáš Jirkovský
jirkovsky.lukas@seznam.cz

Za obec

JUDr. Marek Starý, Ph.D

Jan Pavliš

Luděk Maulis

Za školu

Mgr. Věra Hartlová
hartlova@zszehrovice.cz

Mgr. Radka Lukavská
lukavska@zszehrovice.cz

Mgr. Zuzana Němečková
nemeckova@zszehrovice.cz