Pro rodiče

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku se letos bude konat  4. 4. 2024. od 14:00 do 18:00.

Co potřebuji s sebou?

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pas u cizinců

Na místě vyplníte žádost k zápisu a zápisní list do 1. ročníku.

Co dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba se nějak zvláště připravovat. Cílem zápisu je ověření školní zralosti dítěte, tzn. zda a jak je dítě připraveno na vstup do 1. ročníku. Zápis se nese v duchu volného rozhovoru a jednoduchých testů prováděných hravou formou. Sledují se zejména komunikační schopnosti dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev a základních geometrických tvarů. Dítě bude rovněž požádáno o recitaci krátké básničky, či zazpívání oblíbené písničky.

Během rozhovoru s dítětem je rovněž sledována a posuzována slovní zásoba jedince a kvalita řečových dovedností. V případě, že je zjištěna jakákoliv porucha řeči, je rodičům doporučena konzultace s logopedem. V případě včasné pomoci a intenzivní práce je možno projevy vývojové poruchy řeči zmírnit, či zcela odstranit.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží formulář: Odklad povinné školní docházky, který je povinen vrátit zpět k rukám vedení ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE a to nejpozději do 31.5.2024. Součástí žádosti je doporučení z psychologicko-pedagogické poradny, či speciálně – pedagogického centra + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024 – 2025

 

Co by měl budoucí
prvňáček zvládnout?

1) Základní sebeobsluhu – přezouvání, převlékání, osobní hygienu

2) Udržet určitý denní režim – Dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat. Prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek.

3) Udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy.

4) Správně držet tužku, umět stříhat, lepit.

5) Znát pravidla slušného chování – umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým.

6) Znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.

Školní družina

Školní družina při Základní škole v Kamenných Žehrovicích funguje přímo v budově školy. V současné době je její kapacita 60 žáků ve dvou odděleních. 

Poplatek činí 200Kč za měsíc.

Provnozní doba:

ráno 6:30 – 7:30    odpoledne 11:30 – 16:30

Organizace školního roku

Zahájení školního roku

04.09.2023 od 8.00 hodin na školním dvoře

Konec I. pololetí: úterý 31.1.2024 (vysvědčení)

Konec II. pololetí: pátek 28.6.2024 (vysvědčení)

Třídní schůzky

6.9.2023 (od 16:00)

23.11.2023

18.4.2024

Dny ředitelky školy

29. 9. 2023

22. 12. 2023

6. - 7. 5. 2023

Platební údaje

Č.ú. 27-7170390277/0100 – pro placení obědů, školní družiny. Do poznámky uveďte vždy: účel platby, jméno dítěte a třídu ( př. ŠD, Jan Novák, 6.A) Při placení obědů udávejte vždy přidělený variabilní symbol strávníka!

Č.ú. 123-289060257/0100- pro ostatní placení ( ISIC karty, výlety, kroužky apod.) Do poznámky uveďte vždy: účel platby, jméno dítěte a třídu ( př. kroužek keramika, Jan Novák, 6.A)

Č.ú. 2501010775/2010 – pro placení SRPŠ Do poznámky uveďte vždy: jméno dítěte a třídu (př. Jan Novák, 6.A)

Kontakty

TELEFON
Sekretariát: 312 658 070
Ředitelka školy: 736 752 161
Zástupce ředitele: 604 746 811
Sborovna: 312 538 250
Družina: 734 724 324
Jídelna: 312 658 501
EMAIL

Školská rada: skolska.rada@zszehrovice.cz

Obecný email: skola@zszehrovice.cz

Ředitelka školy: reditelka@zszehrovice.cz

Vedoucí školní jídelny: jidelna@zszehrovice.cz

Pověřenec GDPR: lubos.fleischmann@gmail.com

Ped. pracovníci: "prijmeni"@zszehrovice.cz

Údaje školy:

Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno

Karlovarská třída 150

273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 709 907 01

datová schránka: RARMAY9

Pověřenec GDPR – Ing. Luboš Fleischmann
PhD.

Zvonění:

1. hodina – 7.40 – 8.25

2. hodina – 8.35 – 9.20

3. hodina – 9.40 – 10.25

4. hodina – 10.35 – 11.20

5. hodina – 11.30 – 12.15

6. hodina – 12.20 – 13.05

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Kamenné Žehrovice

Klub rodičů byl založen ke konci roku 2015. Srdečně vás zveme ke spolupráci. Pro bližší informace kontaktujte paní Michaelu Voráčkovou na adrese mvoracek@post.cz.

Sídlo: Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice
Číslo účtu: 2501010775/2010, IČ: 05063183

Příspěvek činí 1000Kč za školní rok.