Pro rodiče

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku se letos bude konat  7. 4. 2022 – viz záložka AKTUALITY.

Co potřebuji s sebou?

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pas u cizinců

Na místě vyplníte žádost k zápisu a zápisní list do 1. ročníku.

Co dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba se nějak zvláště připravovat. Cílem zápisu je ověření školní zralosti dítěte, tzn. zda a jak je dítě připraveno na vstup do 1. ročníku. Zápis se nese v duchu volného rozhovoru a jednoduchých testů prováděných hravou formou. Sledují se zejména komunikační schopnosti dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev a základních geometrických tvarů. Dítě bude rovněž požádáno o recitaci krátké básničky, či zazpívání oblíbené písničky.

Během rozhovoru s dítětem je rovněž sledována a posuzována slovní zásoba jedince a kvalita řečových dovedností. V případě, že je zjištěna jakákoliv porucha řeči, je rodičům doporučena konzultace s logopedem. V případě včasné pomoci a intenzivní práce je možno projevy vývojové poruchy řeči zmírnit, či zcela odstranit.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží formulář: Odklad povinné školní docházky, který je povinen vrátit zpět k rukám vedení ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE a to nejpozději do 31.5.2022. Součástí žádosti je doporučení z psychologicko-pedagogické poradny, či speciálně – pedagogického centra + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Co by měl budoucí
prvňáček zvládnout?

1) Základní sebeobsluhu – přezouvání, převlékání, osobní hygienu

2) Udržet určitý denní režim – Dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat. Prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek.

3) Udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy.

4) Správně držet tužku, umět stříhat, lepit.

5) Znát pravidla slušného chování – umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým.

6) Znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.

Organizace školního roku

Zahájení školního roku

01.09.2021 od 8.00 hodin na školním dvoře

Třídní schůzky a konzultace

čtvrtek 02.09.2021
pondělí 06.09.2021 - 1. stupeň
úterý 07.09.2021 - 2. stupeň
čtvrtek 25.11.2021
čtvrtek 21.04.2022

Dny ředitelky školy

bude upřesněno

Platební údaje

27 - 7170390277/0100 - Placení obědů, školní družiny

123 - 289060257/0100 - Ostatní placení (kroužky, ISIC KARTY, výlety)

2501010775/2010 - Spolek rodičů (příspěvek do Spolku rodičů)

Kontakty

Sekretariát: 312 658 070
Ředitelka školy: 736 752 161
Zástupce ředitele: 604 746 811
datová schránka: RARMAY9
Sborovna: 312 538 250
Družina: 312 658 070
Jídelna: 732 362 834

Zvonění:

1. hodina – 7.40 – 8.25

2. hodina – 8.35 – 9.20

3. hodina – 9.40 – 10.25

4. hodina – 10.35 – 11.20

5. hodina – 11.30 – 12.15

6. hodina – 12.20 – 13.05

 

Prázdniny

PODZIMNÍ: 27.10, 29.10.2021

VÁNOČNÍ: 24.12.2021 – 02.01.2022

POLOLETNÍ: 04.02.2022

JARNÍ: 14.02.- 20.02.2022

VELIKONOČNÍ: 14.04.2022

HLAVNÍ: 01.07.2022 – 31.08.2022

Klub rodičů

Klub rodičů byl založen ke konci roku 2015. Pro bližší informace kontaktujte paní Michaelu Vondráčkovou na adrese mvoracek@post.cz.

Název spolku: Spolek rodičů a přátel při ZŠ Kamenné Žehrovice

Sídlo: Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice

Číslo účtu: 2501010775/2010, IČ: 05063183