Projekty

ŠKOLA PRO ŽIVOT III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022389
Název programu: OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

ŠKOLA PRO ŽIVOT - OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007089

Anotace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

 

 

ROZUMÍME SI - DOMLUVÍME SE - VYBAVENÍ JAZYKOVÉ PRACOVNY

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004065
Název programu: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2.2017 – 30.9.2021

Anotace: Záměrem projektu je podpořit všechny žáky a děti ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno a okolní spolupracující školy v oblasti pro základní vzdělávání RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, další cizí jazyk). Záměrem je podpořit činnosti žáků a posílit vztah v komunikaci a studiu cizích jazyků, a to vybudováním odborné jazykové učebny.

Upozornění !

Z technických důvodů jsou telefony +420 312 658 070, +420 312 538 250,  +420 312 658 501 – mimo provoz.