Projekty

Příměstský tábor
a školní klub - Putování za Kelty

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015985
Název projektu: Příměstský tábor a školní klub – Putování za Kelty

Popis projektu: Projekt řeší problémy vznikající rodičům v Kamenných Žehrovicích v péči o děti v době letních prázdnin a v době školního roku, kdy žákům končí vyučování v brzkých odpoledních hodinách, s ohledem na jejich zlepšení postavení na trhu práce a slučitelnost pracovního a rodinného života. Projekt bude realizován prostřednictvím příměstských táborů v době letních prázdnin a prostřednictvím školního klubu, který řeší situaci, kdy děti nemohou být v družině, z důvodu její současné naplněné kapacity, a zároveň nemohou jít domů, jelikož jejich rodiče jsou ještě v zaměstnání. Z toho důvodu projekt řeší také zavedení školního klubu, kam budou moc děti chodit po skončení vyučování v době od 14:00 do 16:00 hod. S rodiči dětí bude o využití příměstského tábora uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, kde bude mimo jiné dohodnut i příspěvek ze strany rodičů, který bude určen na stravné dětí. Potřebné vybavení a pomůcky pro děti budou hrazeny z projektu. Po dohodě s obcí Kamenné Žehrovice dojde k pronájmu vhodných prostor pro příměstský tábor v Dělnickém domě v Kamenných Žehrovicích. Školní klub bude realizován v prostorách základní školy.

Cíle projektu: Cílem projektu je přispět ke sladění pracovního a rodinného života, a to zajištěním péče o děti, a díky tomu předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Myšlenkou projektu je umožnit rodičům udržet se v území a zajistit dostatečné podmínky na trhu práce. Podpora bude probíhat prostřednictvím realizace školního klubu v průběhu školního roku 2020/2021 a 2021/2022 a prostřednictvím realizace příměstských táborů v době letních prázdnin v roce 2021 a 2022.