Projekty

ŠKOLA PRO ŽIVOT III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022389
Název programu: OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Příměstský tábor a školní klub - putování za Kelty

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015985
Název programu: OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1.9.2020 – 31.10.2022

Anotace: Cílem projektu je přispět ke sladění pracovního a rodinného života, a to zajištěním péče o děti, a díky tomu předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Myšlenkou projektu je umožnit rodičům udržet se v území a zajistit dostatečné podmínky na trhu práce. Podpora bude probíhat prostřednictvím realizace školního klubu v průběhu školního roku 2020/2021 a 2021/2022 a prostřednictvím realizace příměstských táborů v době letních prázdnin v roce 2021 a 2022.

Škola pro život II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014314
Název programu: OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1. 8. 2019 – 31.1. 2022

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči
dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

ROZUMÍME SI - DOMLUVÍME SE - VYBAVENÍ JAZYKOVÉ PRACOVNY

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004065
Název programu: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1. 2.2017 – 30.9.2021

Anotace: Záměrem projektu je podpořit všechny žáky a děti ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno a okolní spolupracující školy v oblasti pro základní vzdělávání RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, další cizí jazyk). Záměrem je podpořit činnosti žáků a posílit vztah v komunikaci a studiu cizích jazyků, a to vybudováním odborné jazykové učebny.