Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

Platba za stravné na měsíc říjen

Platba za stravné na měsíc září

Jídelníček

Pro rodiče

Zahájení školního roku01.09.2021
Ukončení 1. pololetí31.01.2022
Ukončení 2. pololetí30.06.2022
Podzimní prázdniny27.10.2021
29.10.2021
Vánoční prázdniny23.12.2021 – 02.01.2022
Pololetní prázdniny04.02.2022
Jarní prázdniny14.02.2022 – 20.02.2022
Velikonoční prázdniny14.04.2022
Hlavní prázdniny01.07.2022 – 31.08.2022

Galerie