Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

Platba za stravné na měsíc prosinec

Platba za stravné na měsíc listopad

Platba za stravné na měsíc říjen

Pro rodiče

Zahájení školního roku04.09.2023
Ukončení 1. pololetí31.1.2024
Ukončení 2. pololetí28.6.2024
Podzimní prázdniny26.10.2023 – 27.10.2023
Vánoční prázdniny23.12.2023 – 02.01.2024
Pololetní prázdniny02.02.2024
Jarní prázdniny26.02.2024 – 03.03.2024
Velikonoční prázdniny28.03.2024
Hlavní prázdniny29.06.2024 – 01.09.2024

Galerie