Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

Líhnutí kuřat – odkaz na online přenos

Komunitní venkovský příměstský tábor

Pro rodiče

Zahájení školního roku04.09.2023
Ukončení 1. pololetí31.1.2024
Ukončení 2. pololetí28.6.2024
Podzimní prázdniny26.10.2023 – 27.10.2023
Vánoční prázdniny23.12.2023 – 02.01.2024
Pololetní prázdniny02.02.2024
Jarní prázdniny26.02.2024 – 03.03.2024
Velikonoční prázdniny28.03.2024
Hlavní prázdniny29.06.2024 – 01.09.2024

Galerie

Experiment líhnutí kuřátek ve škole (27. – 31. 5.)

Experiment líhnutí kuřat přímo ve škole je velmi vzrušující a vzdělávací zároveň. Pomáhá dětem lépe porozumět životnímu cyklu zvířat a získat respekt k jejich pohodě a potřebám. Je to také příležitost pro děti naučit se odpovědnosti a péči o živé tvory.