Škola pro
život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola Kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

Aktuality

Zvýšení cen stravného ve školní jídelně od 1. 9. 2024

Seznam sešitů a pomůcek pro rok 2024/2025

Pro rodiče

Zahájení školního roku04.09.2023
Ukončení 1. pololetí31.1.2024
Ukončení 2. pololetí28.6.2024
Podzimní prázdniny26.10.2023 – 27.10.2023
Vánoční prázdniny23.12.2023 – 02.01.2024
Pololetní prázdniny02.02.2024
Jarní prázdniny26.02.2024 – 03.03.2024
Velikonoční prázdniny28.03.2024
Hlavní prázdniny29.06.2024 – 01.09.2024

Galerie

Upozornění !

Z technických důvodů jsou telefony +420 312 658 070, +420 312 538 250,  +420 312 658 501 – mimo provoz.